Maksymy, sentencje, cytaty Józefa Piłsudskiego

Poniżej prezentujemy najbardziej znane powiedzenia, maksymy, cytaty Józefa Piłsudskiego.

 • Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.
 • Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. – Do współpracowników po przyjeździe z Magdeburga do Warszawy, 11 listopada 1918, o socjalistycznym rządzie powołanym kilka dni wcześniej
 • W Polsce wszyscy krzyczą, iż posiadają większość.  – Odpowiedź dana delegacji PPS i Stronnictwa Ludowego, 2 grudnia 1918
 • Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli. – Źródło: Rok 1863, Wstęp, 1924
 • Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać.  – Józef Piłsudski o przynależności do ZS Strzelec
 • Kto nie był buntownikiem za młodu ten będzie świnią na starość
 • Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel. – Tak opisywał konstytucję  jak i całą sytuacje polityczną okresu “sejmokracji”
 • Polacy okazali się kamieniem pleśnią pokrytym, a nie ładunkiem dynamitu. – Przemówienie w Lipnicy Górnej, 30 grudnia 1914
 • Polska to jeden wielki kołtun, trzeba przedtem dobrze grzebieniem ten kołtun rozczesać, aby każdy włos był z osobna, a wtedy może da sie kosę zapleść.
 • Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka. – Źródło: Naczelny wódz w teorii i praktyce, odczyt z 21 marca 1926
 • Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi. – Źródło: Walka z rządem, Robotnik nr 10, 24 września 1895
 • Takiego Piłsudskiego, jak go przedstawiają moi współcześni, ja nie znam. Nieraz ze zdumieniem czytam, to co o mnie różni ludzie piszą. Są to najczęściej fałsze i brednie… A ja chciałbym, aby coś z prawdy o mnie przeniknęło do potomności. – Źródło: “Niepodległość”, z.47, s.345-346.
 • Towarzysze, jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku “Niepodległość”, ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, lecz teraz przejdźmy na “Pan”! – W odpowiedzi dawnym towarzyszom z PPS na ich prośbę o polityczne poparcie. – Źródło: N.Davies, “Orzeł biały, czerwona gwiazda”, Kraków 1997, s.60.
 • Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi.
 • Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.
 • Ja teraz nie należę do partii, ja należę do narodu. – 20 XII 1918 do Bolesława Limanowskiego
 • Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego.
 • Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości. – Przemówienie podczas ceremonii złożenia trumny z prochami Juliusza Słowackiego na Wawelu.
 • Głowa moja pełna jest najdzikszych sprzeczności! – Źródło: Polityka, 14 maja 2005
 • I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści. – W wywiadzie dla “Kuriera Porannego” o zamachu stanu, który miał być dokonany przez marszałka, odczyt z dnia 11 maja 1926
 • Ja też potrafię w mordę bić.  -Pogróżka dla endecji, która nie chciała dopuścić do władzy Gabriela Narutowicza.
 • Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski.
 • Powoływać się na Kościuszkę, posługiwać się jego imieniem, zachwycać się nim i solidaryzować się z jego ideałami może każdy bezkarnie, bez konsekwencji i kosztów. Bo Kościuszko nie żyje. Kto solidaryzuje się ze mną, musi płacić wysiłkiem, męką, trudem, ofiarą z wolności, z życia. Kiedyś, gdy mnie już nie będzie, będę miał także miliony równie zapalczywych i podobnie nieryzykujących wielbicieli. – W rozmowie z Bolesławem Wieniawą-Dugoszowskim, grudzień 1915
 • Trzeba, aby to co było szaleństwem, stało się także rozumem polskim.
 • W każdym ugrupowaniu ludzkim, w którym kiedykolwiek byłem, byłem uważany za coś w rodzaju heretyka. – Źródło: Pierwsze dni Rzeczypospolitej Polskiej, wykład z 16 listopada 1924
 • Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek i określeń, które po mojej śmierci zostaną, a które naród polski stawiają w rzędzie idiotów. –  za B.Urbankowski, Józef Piłsudski – Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989